Текст песни УПА - Пісня про узбека

  • Исполнитель: УПА
  • Название песни: Пісня про узбека
  • Дата добавления: 17.04.2020 | 10:48:02
  • Просмотров: 3388
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

Ой що ж то за дивна у полі могила,
C G
Що знову Волинська земля породила?
Стоять на могилі півмісяць з хрестом…
Ой хто ж поєднав магомета з христом?

І що ж то за дивне незнане письмо?
Під місяцем ось, на таблиці воно!
Ой, хто й кого в цій землі поховав,
Півмісяць поставив і напис уклав?

Це літом було – в сорок-третьому році…
Ми били фашистів на кожному кроці
Ось тут, де могила, запеклий був бій –
Ось тут, де могила, впав приятель мій…

Закинула доля в наш відділ здалека
Палкого бійця – молодого узбека.
Він нашу ідею всім серцем любив,
І нашого ворога з нами люто бив.

Коли ж був ранений в нерівнім бою,
І кровю залившись, вчув смерть він свою –
То погляд гарячий на схід скерував,
І з нами прощаючись, таке він сказав:

«Вкраїнці… я в бою із ворогом гину
За вільну Узбекію й вільну Україну.
Ви ж друзі близькі, хоч сусіди далекі,
Боріться за волю свою і узбеків…»

Ми спільно з узбеками друга поховали,
Півмісяць і хрест в головах виставляли,
Його заповіт ми писали разом –
Узбеки під місяць, а ми під хрестом.

Так знайте ж, що ця ото дивна могила
Союз поневолених кровю окропила
Це ми об’єднали всі віри й народи
В імя боротьби з ворогами свободи.

Це наш клич лунає у кожній країні
«свобода народам, свобода людині!»
Й дрижить кожний злодій і кат окупант,
Що всі поневолені – разом в лавах УПА.

Перевод песни

Oh, what a wonderful grave in a field,
C G
What again did the Volyn land give birth to?
Standing on the grave of a crescent moon with a cross…
Who combined the Mohammedan with Christ?

And what about a strange unknown letter?
Under the moon, here it is!
Who buried him and whom in this earth,
Crescent put and inscribed?

This summer was - in the forty-third year ...
We beat fascists at every turn
Here is where the grave was a fierce battle -
Here is where my grave fell my friend ...

Fate has thrown into our department from afar
A fierce fighter - a young Uzbek.
He loved our idea with all his heart,
And our enemy fiercely beat us.

When he was wounded in an unequal battle,
And when he was filled with blood, he heard his death -
So the hot eastward look,
And saying goodbye to us, he said:

"In the end ... I'm in battle with the enemy of the dying
For free Uzbekistan and free Ukraine.
You are close friends, though your neighbors are far away,
Fight for your will and the Uzbeks… ”

We, together with Uzbeks, buried a friend,
Crescent and cross in their heads were exposed,
We wrote his covenant together -
Uzbeks are under the moon, and we are under the cross.

So know that this is a wonderful tomb
The union of the enslaved was sprinkled with blood
We have united all faiths and peoples
In the name of fighting the enemies of freedom.

This is our cry in every country
"Freedom to the people, freedom to man!"
And every thief and executioner trembles,
That all the enslaved are together in the ranks of the UPA.

Официальное видео

Смотрите также:

Все тексты УПА >>>