Текст песни Максим Танк - Родная мова

  • Исполнитель: Максим Танк
  • Название песни: Родная мова
  • Дата добавления: 07.10.2017 | 11:15:14
  • Просмотров: 627
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

1
Зь легэндаў i казак былых пакаленьняў,
З калосься цяжкога жытоў і пшанiц,
З сузор'яў i сонечных цёплых праменьняў,
З грымучага зьзяньня бурлiвых крынiц.
2
З птушынага шчэбету, шуму дубровы,
I з гора, i з радасьцi, i з усяго
Таго, што лягло назаўсёды ў аснову
Сьвятынi народа, бясьсьмерця яго, –
3
Ты выткана, дзiўная родная мова.
Няма на зямлi таго шчасьця i гора,
Якога б ты нам перадаць не магла.
Няма такiх нэтраў, глыбокага мора
4
I гор, празь якiя б ты не правяла
Мяне на радзiму, туды, дзе сягоньня
Стаiць акрываўлены вораг зь пятлёй
Над спаленай хатай, над родным загонам,
5
Над будучыняй і над песьняй маёй, –
Над тым, што было і што век будзе вольным.
Народ пранясе цябе, родная мова,
Сьвятлом незгасальным у сэрцы сваiм
6
Празь цемру і горы змаганьняў суровых.
Калi ж ападзе і разьвеецца дым
I нiвы васкросшыя закаласяцца, –
Iзноў прашумiш ты вясновым дажджом,
7
Iзноў зазьвiнiш ты у кожнай у хаце,
Цымбалам дасi iх сярэбраны гром
I вусны расквецiш усьмешкай дзiцяцi.

Перевод песни

1
 With legends i tales of former generations,
With heavy ears corn and wheat,
With constellations i solar heat rays,
With the rapid detonating radiance sources.
2
With chirm noise oaks
I with grief, i with joy, i around the
That laid down the basis for all
Svyatyni people byassmertsya it -
3
You woven, strange native language.
 Out of the ground the happiness i Mount,
What would you have us could not pass.
No such netrav, deep sea
4
I Mountains, through which you had not spent
Me home to where now
It should be bloody enemy with a loop
Over the burnt house of the family shelter,
5
On the future and on my song -
Over what was and what age is free.
 People will carry you, mother tongue,
Light unquenchable in his heart
6
Through the darkness and the mountain harsh competition.
If we shall fade and shatter smoke
I Niva vaskrosshyya zakalasyatstsa -
Again prashumish you are spring rain,
7
Again zazvinish you in every house,
Cymbals give them a silver thunder
I raskvetsish lips smiling baby.

Официальное видео

Все тексты Максим Танк >>>